imprezy stałe

Imprezy Stałe

To wydarzenia cykliczne, które stanowią trzon naszej rocznej działalności kulturalnej i programu kadencyjnego. Są też wynikiem pracy statutowej. Większość z nich organizowana jest w sezonie letnim

wydarzenia

Wydarzenia

Staramy się żeby każde nasze działanie było wydarzeniem artystycznym. Muzyka, teatr, film, sztuki wizualne, taniec, śpiew, rękodzieło –  to dziedziny  inspirujące nas do organizowania koncertów, spotkań, wystaw, prezentacji, warsztatów. Kreujemy kulturę i ułatwiamy do niej dostęp.

’MŁODA SZTUKA’

’MŁODA SZTUKA’

W piątek 28 października odbyło się w MOK Pasym wydarzenie promujące działania twórcze młodych i utalentowanych ludzi zatytułowane 'MŁODA SZTUKA'. Wieczór rozpoczął się wernisażem prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie....

warsztaty

Warsztaty

Oferta stała zajęć prowadzonych w Ośrodku Kultury jest poszerzana o ciekawe własne i zewnętrzne działania projektowe. Naszym celem jest rozbudzanie zainteresowań, wspieranie twórczych pasji,  tworzenie warunków do funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz prowadzenie działań sprzyjających  integracji społecznej.

Zajęcia prowadzone przez instruktorów:

wystawy

Wystawy

W galerii prezentujemy twórców nie tylko regionalnych. Poszerzamy  wiedzę o sztuce i kulturze poprzez wernisaże, spotkania autorskie oraz kreatywne warsztaty.  Pokazujemy malarstwo, rysunek, grafikę, rękodzieło, fotografię, rzeźbę.

Jesteśmy przygotowani do małych, średnich i dużych ekspozycji.

’MŁODA SZTUKA’

’MŁODA SZTUKA’

W piątek 28 października odbyło się w MOK Pasym wydarzenie promujące działania twórcze młodych i utalentowanych ludzi zatytułowane 'MŁODA SZTUKA'. Wieczór rozpoczął się w Galerii MOK Pasym wernisażem prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica...

Rewitalizacja miast Cittaslow

Rewitalizacja miast Cittaslow

Już od dziś w galerii MOK Pasym podziwiać można niewielką wystawę prezentującą efekty rewitalizacji miast Cittaslow.. Na 11 planszach zobaczyć można jak po pracach wyglądają Dobre Miasto, Biskupiec, Olsztynek, a także Pasym. Wystawa gości u nas do 20 września, a...

projekty

Projekty

Aplikujemy do różnych programów z małymi i dużymi projektami. Kilka udało nam się przeprowadzić z dobrym rezultatem. W realizacji projektów wspieramy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Bierzemy również udział w projektach, do których jesteśmy zapraszani jako partnerzy.

WEŹ ZRÓB DRAMĘ!

WEŹ ZRÓB DRAMĘ!

Program RÓWNAĆ SZANSE to projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus, skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat.  Inicjatywy dofinansowane w ramach programu mają na celu wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe...

Relief z zaułków Pasymia

Relief z zaułków Pasymia

„Relief z zaułków Pasymia” to wielkoformatowa płaskorzeźba skomponowana ze 120 modułów wykonanych przez 15 uczestników projektu ceramicznego, dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów...

o nas

O nas

Ośrodek Kultury jest miejscem dedykowanym aktywnemu i  twórczemu spędzaniu wolnego czasu, rozwijaniu kreatywności, zainteresowań i pasji. Jest centrum inspirujących wydarzeń i spotkań. Jesteśmy dla Was. Każda Wasza inicjatywa motywuje nas do wspólnej pracy. Razem twórzmy lokalną przestrzeń społeczno-kulturalną.

Trochę historii

Pierwszą po wojnie instytucją kulturalną w Pasymiu był powołany na przełomie lat 1949/50 Klub Kultury. W obecnej formie Ośrodek Kultury działa od 1989 r. Jego siedziba mieści się w historycznym budynku nad Jeziorem Kalwa. W latach 1925-1935 budynek funkcjonował jako ewangelicki dom parafialny mieszczący przedszkole oraz szkołę zawodową dla młodych dziewcząt. W latach 50-90 ubiegłego wieku działało tu kino Perkoz. Strawiony przez pożar budynek starego kina odbudowano w latach 2017-2019.

Klaudia Łączyńska

Klaudia Łączyńska

P.O. Dyrektora

Marzena Szuba

Marzena Szuba

Główna Księgowa

Karina Zembrzuska

Karina Zembrzuska

animator plastyk

Kamil Gawron

Kamil Gawron

Animator kultury ds. mediów cyfrowych

Adam Bocianiak

Adam Bocianiak

animator teatralny

kontakt

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu

  • 12-130 Pasym, ul. Dworcowa 8
  • 89 621 20 79
  • mokispasym@wp.pl
  • mokpasym@gmail.com
  • NIP: 745-17-17-028
  • REGON: 001339893
  • Rejestr instytucji kultury: 01
  • Forma prawna: Gminna Samorządowa Instytucja Kultury
  • Nr konta bankowego: 29 8838 1060 2009 0602 8248 0001 Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Pasym
  • EWpłacając darowiznę na nasz ośrodek kultury, wspierasz rozwijanie kreatywności, edukację oraz tworzenie inspirujących wydarzeń kulturalnych, które wzbogacają naszą społeczność. Za każde wsparcie finansowe bardzo dziękujemy!
Skip to content