imprezy stałe

Imprezy Stałe

To wydarzenia cykliczne, które stanowią trzon naszej rocznej działalności kulturalnej i programu kadencyjnego. Są też wynikiem pracy statutowej. Większość z nich organizowana jest w sezonie letnim

wydarzenia

Wydarzenia

Staramy się żeby każde nasze działanie było wydarzeniem artystycznym. Muzyka, teatr, film, sztuki wizualne, taniec, śpiew, rękodzieło –  to dziedziny  inspirujące nas do organizowania koncertów, spotkań, wystaw, prezentacji, warsztatów. Kreujemy kulturę i ułatwiamy do niej dostęp.

KULTURALNA STREFA RELAKSU

KULTURALNA STREFA RELAKSU

Kontynuujemy nasze letnie działania w KULTURALNEJ STREFIE RELAKSU. Codziennie mamy dla Was nowe atrakcje. Dzisiaj robiliśmy mega dzierganie i tkanie na płocie, brykaliśmy po ścieżce sensorycznej, malowaliśmy, rysowaliśmy kredą minecraft'y, zawiązywaliśmy nasze...

KULTURALNA STREFA RELAKSU

KULTURALNA STREFA RELAKSU

RATUJ SIĘ KTO MOŻE! SMOK WE DWORZE! Dzisiejszy dzień w Kulturalnej Strefie Relaksu, w doborowym towarzystwie królowych i królów lata, księżniczek, książąt, rycerzy i amazonek, minął nam po królewsku. Mega zamek z kartonu i jego mieszkańcy bronili się przed napaścią...

warsztaty

Warsztaty

Oferta stała zajęć prowadzonych w Ośrodku Kultury jest poszerzana o ciekawe własne i zewnętrzne działania projektowe. Naszym celem jest rozbudzanie zainteresowań, wspieranie twórczych pasji,  tworzenie warunków do funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz prowadzenie działań sprzyjających  integracji społecznej.

Zajęcia prowadzone przez instruktorów:

wystawy

Wystawy

W galerii prezentujemy twórców nie tylko regionalnych. Poszerzamy  wiedzę o sztuce i kulturze poprzez wernisaże, spotkania autorskie oraz kreatywne warsztaty.  Pokazujemy malarstwo, rysunek, grafikę, rękodzieło, fotografię, rzeźbę.

Jesteśmy przygotowani do małych, średnich i dużych ekspozycji.

Malarstwo, Ceramika I Nietypowe Spotkanie Z Pisarką

Malarstwo, Ceramika I Nietypowe Spotkanie Z Pisarką

W sobotni wieczór trzy niezwykłe kobiety zaprezentowały swoją twórczość w MOK Pasym. 𝗔𝗴𝗻𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮 𝗭𝗮𝗹𝗲𝘀𝗸𝗮 – człowiek renesansu, maluje, pisze, gra w sztukach teatralnych oraz 𝗝𝘂𝘀𝘁𝘆𝗻𝗮 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗰𝗸𝗮 – z zamiłowania ceramik i aktorka teatralna; 𝗞𝗮𝘁𝗮𝗿𝘇𝘆𝗻𝗮 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗹𝗶𝗰𝗵 – pisarka,...

projekty

Projekty

Aplikujemy do różnych programów z małymi i dużymi projektami. Kilka udało nam się przeprowadzić z dobrym rezultatem. W realizacji projektów wspieramy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Bierzemy również udział w projektach, do których jesteśmy zapraszani jako partnerzy.

OD PRZĘDZY DO TKANINY

OD PRZĘDZY DO TKANINY

W kwietniu 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Południowa Warmia” o dofinansowanie projektu pod nazwą „Od przędzy do tkaniny”. Projekt powstał w oparciu o dziedzictwo kulturowe jakim jest w naszym regionie...

o nas

O nas

Ośrodek Kultury jest miejscem dedykowanym aktywnemu i  twórczemu spędzaniu wolnego czasu, rozwijaniu kreatywności, zainteresowań i pasji. Jest centrum inspirujących wydarzeń i spotkań. Jesteśmy dla Was. Każda Wasza inicjatywa motywuje nas do wspólnej pracy. Razem twórzmy lokalną przestrzeń społeczno-kulturalną.

Trochę historii

Pierwszą po wojnie instytucją kulturalną w Pasymiu był powołany na przełomie lat 1949/50 Klub Kultury. W obecnej formie Ośrodek Kultury działa od 1989 r. Jego siedziba mieści się w historycznym budynku nad Jeziorem Kalwa. W latach 1925-1935 budynek funkcjonował jako ewangelicki dom parafialny mieszczący przedszkole oraz szkołę zawodową dla młodych dziewcząt. W latach 50-90 ubiegłego wieku działało tu kino Perkoz. Strawiony przez pożar budynek starego kina odbudowano w latach 2017-2019.

Danuta Choroszewska-Clausen

Danuta Choroszewska-Clausen

Dyrektor

Karina Zembrzuska

Karina Zembrzuska

animator plastyk

Klaudia Łączyńska

Klaudia Łączyńska

animator kultury

Adam Bocianiak

Adam Bocianiak

animator teatralny

kontakt

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu

  • 12-130 Pasym, ul. Dworcowa 8
  • 89 621 20 79
  • mokispasym@wp.pl
  • mokpasym@gmail.com
  • NIP: 745-17-17-028
  • REGON: 001339893
  • Rejestr instytucji kultury: 01
  • Forma prawna: Gminna Samorządowa Instytucja Kultury
  • Nr konta bankowego: 29 8838 1060 2009 0602 8248 0001 Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Pasym
Skip to content