projekty

WEŹ ZRÓB DRAMĘ!

23 września 2022

Program RÓWNAĆ SZANSE to projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus, skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat.  Inicjatywy dofinansowane w ramach programu mają na celu wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych – praca w zespole, umiejętność planowania działań oraz wykształcenie umiejętności pozyskiwania wsparcia dla realizacji postawionych sobie celów. Kształtować się w ten sposób będą postawy aktywności i otwartości, w młodzieży pobudzi się chęć do działania na rzecz własnego otoczenia i dobra wspólnego.

Dzięki dofinansowaniu zrealizujemy projekt ‘WEŹ ZRÓB DRAMĘ”, którego celem jest wyreżyserowanie oraz zagranie przedstawienia teatralnego, a cały proces realizacji przedstawienia będzie od początku do końca kierowany przez młodzież. Uczestnicy projektu będą mogli pracować wspólnie przy każdym etapie przygotowań, bądź podzielą się na grupy – każda z grup wówczas będzie miała przydzielone zadania: reżyserskie, aktorskie, scenograficzne, choreograficzne lub kompozytorskie. Każdy z uczestników będzie mógł uczestniczyć we wszystkich bądź w wybranych grupach.

Proces twórczy przyczyni się do wzmacniania kompetencji społecznych młodzieży, w szczególności w zakresie dbałości o relacje z innymi, nawiązywania współpracy, budowania wiary we własne możliwości, kierowania własnym losem oraz odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

W rezultacie projekt przyczyni się do zdefiniowania własnej osobowości, poznania własnych mocnych i słabych stron, nawiązania nowych znajomości, również z mentorami, którzy podzielą się z uczestnikami projektu swoją wiedzą i doświadczeniem, a także pasją.

Projekt realizowany będzie od 1 października 2022 do 31 marca 2023.

Relief z zaułków Pasymia

Relief z zaułków Pasymia

„Relief z zaułków Pasymia” to wielkoformatowa płaskorzeźba skomponowana ze 120 modułów wykonanych przez 15 uczestników projektu ceramicznego, dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów...

Kultura bliżej natury

Kultura bliżej natury

‘Kultura bliżej natury’ to projekt zrealizowany ze środków Fundacji Orlen, przyznanych w ramach programu ‘Moje miejsce na ziemi’. Dzięki otrzymaniu dotacji w lipcu 2020 zaaranżowana została nowa przestrzeń wspólna: do zabawy, rekreacji, kontaktu ze sztuką – nad...

OD PRZĘDZY DO TKANINY

OD PRZĘDZY DO TKANINY

W kwietniu 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Południowa Warmia” o dofinansowanie projektu pod nazwą „Od przędzy do tkaniny”. Projekt powstał w oparciu o dziedzictwo kulturowe jakim jest w naszym regionie...

Skip to content