projekty

WEŹ ZRÓB DRAMĘ!

23 września 2022

Program RÓWNAĆ SZANSE to projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus, skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat.  Inicjatywy dofinansowane w ramach programu mają na celu wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych – praca w zespole, umiejętność planowania działań oraz wykształcenie umiejętności pozyskiwania wsparcia dla realizacji postawionych sobie celów. Kształtować się w ten sposób będą postawy aktywności i otwartości, w młodzieży pobudzi się chęć do działania na rzecz własnego otoczenia i dobra wspólnego.

WEŹ ZRÓB DRAMĘ

Finał Projektu „Równać szanse- „WEŹ ZRÓB DRAMĘ!”

W 29.03.23 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera spektaklu „Kraina Nimrodel”.

Była to niezwykła półroczna przygoda, która zaowocowała bajecznym przedstawieniem skierowanym do dzieci.

Podczas całego projektu to młodzież decydowała o każdym szczególe spektaklu. Dziewczyny same napisały scenariusz, rozdzieliły role, reżyserowały, przygotowały kostiumy, scenografię, rekwizyty, oraz zajęły się technicznymi aspektami (udźwiękowienie, oświetlenie, promocja ).

Pół roku zleciało bardzo szybko! Zaangażowanie, energia i chęć do działania uczestniczek projektu przyniosły wspaniałe rezultaty.

Mamy szczerą nadzieję, że młodzież zachęcona tym sukcesem będzie dalej rozwijać się w dziedzinie teatru i zaszczyci nas w przyszłości jeszcze nie jednym przedstawieniem.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Civis Polonus, w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

#RównaćSzanse

#FundacjęCivisPolonus

#PolskoAmerykańskaFundacjaWolności

Projekt realizowany był od 1 października 2022 do 31 marca 2023.

Relief z zaułków Pasymia

Relief z zaułków Pasymia

„Relief z zaułków Pasymia” to wielkoformatowa płaskorzeźba skomponowana ze 120 modułów wykonanych przez 15 uczestników projektu ceramicznego, dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów...

Kultura bliżej natury

Kultura bliżej natury

‘Kultura bliżej natury’ to projekt zrealizowany ze środków Fundacji Orlen, przyznanych w ramach programu ‘Moje miejsce na ziemi’. Dzięki otrzymaniu dotacji w lipcu 2020 zaaranżowana została nowa przestrzeń wspólna: do zabawy, rekreacji, kontaktu ze sztuką – nad...

OD PRZĘDZY DO TKANINY

OD PRZĘDZY DO TKANINY

W kwietniu 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Południowa Warmia” o dofinansowanie projektu pod nazwą „Od przędzy do tkaniny”. Projekt powstał w oparciu o dziedzictwo kulturowe jakim jest w naszym regionie...

Skip to content