projekty

Dostosowanie MOK Pasym do nowoczesnej działalności kulturalnej

30 czerwca 2023

Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu w czerwcu 2023 otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Dostosowanie MOK Pasym do nowoczesnej działalności kulturalnej”. Projekt polegał będzie na zakupie sprzętu i wyposażenia do pracowni audiowizualnej nazwanej przez nas ‘Studio dźwięku i obrazu’.

’Studio dźwięku i obrazu’, umożliwi nam przeprowadzenie szeregu działań cyfrowych, znacząco wzbogacających naszą dotychczasową ofertę kulturalną. Zamierzamy realizować wydarzenia on-line, relacje live z działań prowadzonych stacjonarnie (koncerty, spektakle) warsztaty filmowe, warsztaty artystyczne prowadzone on-line, warsztaty multimedialne, grafiki komputerowej, audiowizualne (film, montaż, muzyka, animacja, selftape), audycje, słuchowiska, podcasty. Urządzenia cyfrowe zakupione w projekcie pozwolą nam dotrzeć do grup społecznych, niemogących uczestniczyć w naszych działaniach osobiście.

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

WEŹ ZRÓB DRAMĘ!

WEŹ ZRÓB DRAMĘ!

Program RÓWNAĆ SZANSE to projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus, skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat.  Inicjatywy dofinansowane w ramach programu mają na celu wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe...

Relief z zaułków Pasymia

Relief z zaułków Pasymia

„Relief z zaułków Pasymia” to wielkoformatowa płaskorzeźba skomponowana ze 120 modułów wykonanych przez 15 uczestników projektu ceramicznego, dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów...

Kultura bliżej natury

Kultura bliżej natury

‘Kultura bliżej natury’ to projekt zrealizowany ze środków Fundacji Orlen, przyznanych w ramach programu ‘Moje miejsce na ziemi’. Dzięki otrzymaniu dotacji w lipcu 2020 zaaranżowana została nowa przestrzeń wspólna: do zabawy, rekreacji, kontaktu ze sztuką – nad...

OD PRZĘDZY DO TKANINY

OD PRZĘDZY DO TKANINY

W kwietniu 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Południowa Warmia” o dofinansowanie projektu pod nazwą „Od przędzy do tkaniny”. Projekt powstał w oparciu o dziedzictwo kulturowe jakim jest w naszym regionie...

Skip to content