PRACA Z WYOBRAŹNI

PRACA Z WYOBRAŹNI

Plastyka prac dziecięcych jest spontaniczna i ciekawa. Temat zainspirowany legendą o Czarnym Janie pobudził dziecięcą wyobraźnię. Powstały kolorowe prace malowane farbami plakatowymi lub pastelami olejnymi.