projekty

OD PRZĘDZY DO TKANINY

3 kwietnia 2019

W kwietniu 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Południowa Warmia” o dofinansowanie projektu pod nazwą „Od przędzy do tkaniny”. Projekt powstał w oparciu o dziedzictwo kulturowe jakim jest w naszym regionie niewątpliwie życie i twórczość Barbary Hulanickiej. Realizacja projektu rozpoczęła się  spotkaniem z Heleną Piotrowską autorką książki „Hulajnitka”, która przybliżyła nam postać artystki. Następnie odbyła się wycieczka do Galerii Sztuki-Synagoga im. B. Hulanickiej i Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Podczas długoterminowych warsztatów tkackich uczestnicy zaprojektowali własne motywy do wyplatania w oparciu o cechy regionalne charakterystyczne dla miejsca, w którym żyją – kolorystykę, ornamentykę i pejzaż, z uwzględnieniem elementów z tkanin mazurskich. Ucząc się od podstaw techniki tkania: naciągania osnowy i snucia wątku, każdy  wykonał własny gobelin lub kilim. Warsztaty prowadziła certyfikowana tkaczka Beata Jankowska, współzałożycielka przedsiębiorstwa społecznego „Mazurskie Tkaniny”, przywracająca tradycje tkackie Mazur, które jeszcze pokolenie wstecz były jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki naszych terenów. Dopełnieniem działań projektowych była wystawa tkanin Barbary Hulanickiej w Miejskim Ośrodku Kultury w Pasymiu. Projekt nawiązywał do 27 Europejskich Dni Dziedzictwa, których hasłem przewodnim był „POLSKI SPLOT”.

Projekt „Od przędzy do tkaniny” dofinansowany został przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia” w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

WEŹ ZRÓB DRAMĘ!

WEŹ ZRÓB DRAMĘ!

Program RÓWNAĆ SZANSE to projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus, skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat.  Inicjatywy dofinansowane w ramach programu mają na celu wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe...

Relief z zaułków Pasymia

Relief z zaułków Pasymia

„Relief z zaułków Pasymia” to wielkoformatowa płaskorzeźba skomponowana ze 120 modułów wykonanych przez 15 uczestników projektu ceramicznego, dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów...

Kultura bliżej natury

Kultura bliżej natury

‘Kultura bliżej natury’ to projekt zrealizowany ze środków Fundacji Orlen, przyznanych w ramach programu ‘Moje miejsce na ziemi’. Dzięki otrzymaniu dotacji w lipcu 2020 zaaranżowana została nowa przestrzeń wspólna: do zabawy, rekreacji, kontaktu ze sztuką – nad...

Pasym Mazurskie Hollywood

Pasym Mazurskie Hollywood

Pasym Mazurskie Hollywood to projekt promocyjny, edukacyjny i turystyczny, którego celem było przeprowadzenie cyklu warsztatów filmowych w miejscowościach Pasym, Tylkowo, Narajty i Grom. W ramach warsztatów powstały filmy promujące historię miejscowości, tradycje...

Skip to content