projekty

OD PRZĘDZY DO TKANINY

3 lipca 2022

W kwietniu 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Południowa Warmia” o dofinansowanie projektu pod nazwą „Od przędzy do tkaniny”. Projekt powstał w oparciu o dziedzictwo kulturowe jakim jest w naszym regionie niewątpliwie życie i twórczość Barbary Hulanickiej. Realizacja projektu rozpoczęła się  spotkaniem z Heleną Piotrowską autorką książki „Hulajnitka”, która przybliżyła nam postać artystki. Następnie odbyła się wycieczka do Galerii Sztuki-Synagoga im. B. Hulanickiej i Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Podczas długoterminowych warsztatów tkackich uczestnicy zaprojektowali własne motywy do wyplatania w oparciu o cechy regionalne charakterystyczne dla miejsca, w którym żyją – kolorystykę, ornamentykę i pejzaż, z uwzględnieniem elementów z tkanin mazurskich. Ucząc się od podstaw techniki tkania: naciągania osnowy i snucia wątku, każdy  wykonał własny gobelin lub kilim. Warsztaty prowadziła certyfikowana tkaczka Beata Jankowska, współzałożycielka przedsiębiorstwa społecznego „Mazurskie Tkaniny”, przywracająca tradycje tkackie Mazur, które jeszcze pokolenie wstecz były jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki naszych terenów. Dopełnieniem działań projektowych była wystawa tkanin Barbary Hulanickiej w Miejskim Ośrodku Kultury w Pasymiu. Projekt nawiązywał do 27 Europejskich Dni Dziedzictwa, których hasłem przewodnim był „POLSKI SPLOT”.

Projekt „Od przędzy do tkaniny” dofinansowany został przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia” w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Skip to content