Na warsztatach tkackich poznajemy też bartko – jedną z najstarszych technik tkania krajek – pasów do przewiązywania się, opasek do włosów, bransoletek, pasmanterii. Na dużych krosnach tkamy wciąż nowe szmaciaki w pięknej kolorystyce.

Projekt „Od przędzy do tkaniny” dofinansowany został przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia” w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.