W każdy poniedziałek i czwartek w Miejskim Ośrodku Kultury odbywają się warsztaty tkackie. Projekt „Od przędzy do tkaniny” dofinansowany został przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia” w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.