Podczas ostatnich warsztatów odwiedziła nas p. Joanna Wiśniewska, która udostępniła uczestnikom swoje krosno – harfę. Opowiedziała także o technice filcowania na sucho.
Projekt „Od przędzy do tkaniny” dofinansowany został przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia” w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.