Na kolejnych warsztatach uczestnicy doskonalą technikę tkania gobelinów, którą wykorzystują realizując własne projekty, zarówno na małych ramach tkackich jak i profesjonalnych krosnach.
Projekt „Od przędzy do tkaniny” dofinansowany został przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia” w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.