Szanowni Państwo,

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie organizuje VI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

Celem konkursu jest rozbudzanie oraz pogłębianie zainteresowań i fascynacji zjawiskami sztuki oraz kultury materialnej. Wsparcie rozwoju młodzieży, ukierunkowane na poznawanie i rozumienie funkcjonowania przedmiotów kultury materialnej w kontekście historycznym, literackim, piśmienniczym itp. Pogłębianie wiedzy o użytkowych artefaktach bliższej i dalszej historii, doskonalenie umiejętności rozpoznawania funkcji, przeznaczenia oraz przynależności do czasu, w którym powstał. Nadal chcemy rozwijać zainteresowania młodzieży historią, różnorodnością kulturową, postaciami oraz faktami związanymi z regionem Warmii i Mazur.

W załącznikach regulaminy i oświadczenia.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Moj_Zabytek_2019_REGULAMIN (1)

Pismo przewodnie_Moj_zabytek_2019

Zgoda_rodzica_Moj_Zabytek_2019

Zgoda_uczestnika_pełnoletniego_Moj_Zabytek_2019