„Foto Pasym”

Miłośników fotografii zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym z okazji 635-lecia Pasymia. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących w dwóch grupach wiekowych: dorosłych oraz młodzieży do lat 18. Tematem jest miasto Pasym. Uczestnicy konkursu mogą przesłać maksymalnie 4 zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.

Regulamin konkursu
https://drive.google.com/file/d/1bzq7pGBRvJCdCTO06hIGnMPLb122BWK2/view?fbclid=IwAR1aUuxdYn1KPhTxqSVfLefAbJcOENs91vwg67CMeYQ14AcvOIk9zAiaAgA