Dzisiejszego wieczoru po raz kolejny rozbrzmiały instrumenty, zachęcając do wspólnej zabawy. Jacek Hałas przybliżył nam dawne zabawy przy śpiewie i muzyce wykonywanej na żywo w tradycyjnym instrumentarium: na cymbałach, skrzypcach, akordeonie, bębnie, fletach pasterskich, drumli, etc.
Zajęcia oparte były na elementach tradycji ludowych mieszkańców Warmii i Mazur
Do wspólnej zabawy zapraszamy również jutro w godzinach 18-20 w Miejskim Ośrodku Kultury.