Zapraszamy na spotkanie z autorką książki „Hulajnitka”, p. Heleną Piotrowską. Spotkanie będzie wstępem do warsztatów tkackich, które odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury

„Od przędzy do tkaniny” to projekt dotyczący tkactwa artystycznego, będącego częścią tradycji mazurskich. Tkactwo artystyczne jest kompletnie zaniechanym i zapomnianym rękodziełem w Pasymiu, dlatego chcielibyśmy zaciekawić społeczność tą formą wytwórczości.
Przed warsztatami praktycznymi opowiemy o regionalnym dziedzictwie kulturowym, związanym z jego ochroną. Inspiracją do napisania projektu stała się postać Barbary Hulanickiej i dla dokładanego poznania jej życia i twórczości przewidziana została prezentacja multimedialna i wycieczka do Galerii Sztuki – Synagoga oraz Muzeum w Barczewie.
Uczestnicy warsztatów zaprojektują motywy do wyplatania w oparciu o cechy regionalne – kolorystykę, ornamentykę i pejzaż, charakterystyczne dla miejsca, w którym żyją. Następnie nauczą się od podstaw techniki tkania: naciągania osnowy i snucia wątku, uzyskania przesmyku z użyciem listwy, poznają sploty, techniki cieniowania i wykonają własny gobelin lub kilim. Zajęcia będą sprzyjały zapomnieniu o codziennych troskach. Będzie to również okazja do integracji poprzez wspólne działania, wspólnie spędzony czas i komunikację.