Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa

26-27 marca 2018 r. Jury w składzie: 
1. prof. dr hab. Andrzej Koss (wiceprzewodniczący) 
2. Mariusz Czuba 
3. dr Małgorzata Gwiazdowska 
4. dr inż. arch. Jan Janczykowski

poddało ocenie jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach zgłoszonych do konkursu. Nagrodę w  Kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem otrzymał Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu, woj. warmińsko-mazurskie. 

18 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. W Polsce jego idea realizuje się poprzez prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla krajowego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania.