Na Kulturalnej Parapetówce wystąpił z koncertem gitarowym Piotr Krępeć oraz Teatr T3 z Białegostoku.

 Teatr T-3 to grupa ludzi, których łączy miłość do teatru i tutaj realizują swoje pasje. Teatr T 3 powstał w 2005 roku, działa przy Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku. Zespół Teatru T 3 to głównie osoby z dysfunkcją wzroku. Jak mówią o sobie „… bardziej widzimy duszą i sercem”. Opiekunem artystycznym Teatru T 3 była Agnieszka Możejko-Szekowska – aktorka Teatru Dramatycznego w Białymstoku a teraz jest Piotr Szekowski aktor tegoż samego teatru. . Teatr T 3 zrealizował kilkanaście przedstawień na podstawie takich autorów jak: Marian Załucki, Jan Brzechwa, K.I. Gałczyński, Julian Tuwim, Marian Hemar, Mikołaj Gogol oraz na podstawie własnych scenariuszy. Teatr T 3 brał udział w przeglądach artystycznych wojewódzkich i ogólnopolskich zajmując zawsze czołowe miejsca.

W 2018 roku Minister kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył Teatr T-3 honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.