Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to ponad 120 artystów: chóru, baletu i orkiestry. Zespół „Śląsk” jest przygotowany do realizacji koncertu na najwyższym poziomie artystycznym.  Program galowy to jednoczęściowy lub dwuczęściowy koncert w wykonaniu pełnego składu artystycznego: chóru, baletu i orkiestry Zespołu „Śląsk”. Charakterystyczną ich cechą jest mnogość pięknych kostiumów, w jakich prezentują się artyści chóru i baletu. Interpretacja pieśni i tańców w stylizowanych kostiumach scenicznych w wykonaniu artystów Zespołu „Śląsk” od lat stanowi wizytówkę Polski na scenach całego świata. Barwny żywioł porywa widzów do poznania różnorodności kultury regionów, bogactwa tradycji ich mieszkańców, czyniąc z Zespołu Ambasadora Polskiej Kultury. Obecnie Zespół „Śląsk” posiada w repertuarze 7 zróżnicowanych programów galowych: „A to Polska właśnie”, „Kilar, Hadyna – dwa serca, jeden Śląsk”, „W Europie ze »Śląskiem«”, „Kilar”, „Narodziła nam się dobroć”, „Starzyk”, „Śląskie gody”.

 

Bilety można nabyć w Miejskim Ośrodku Kultury w pokoju nr 5 w budynku Ratusza

Kontakt: mokispasym@wp.pl lub 89 621 20 79