Mieszany chór akademicki AVE VITA
działający przy Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym
Dyrygent Pan prof. Kastytis Barisas