Głównym założeniem przeprowadzonych prac była konserwacja Biblii z zachowaniem i poszanowaniem substancji zabytkowej. Dlatego też dołożono wszelkich starań aby uratować każdy nawet najbardziej zniszczony element, szczególnie widoczne jest to w oprawach.

W Bibliach z lat 1726 i 1756, gdzie oprawy zachowały się złym stanie uratowano każdy fragment oryginalnej skóry (poddając  ją zabiegom oczyszczającym i wzmacniającym strukturę), natomiast brakujące fragmenty uzupełniono dobraną pod względem gatunku, sposobu wyprawienia jak i barwy nową skórą.  W przypadku Biblii z 1650 roku, znajdującej się w zdecydowanie najgorszym stanie, gdzie z tylnej okładziny zachował się jedynie fragment deski, konieczne było wykonanie nowej oprawy. Zachowano jednak oryginalny fragment w tylnej okładzinie, który uzupełniono nowym drewnem. Ponieważ nie zachował się żaden inny ślad po oprawie zdecydowano się na rekonstrukcję nawiązującą do opraw  Biblii z tego okresu- oprawa  w całą skórę, pozbawiona zdobień z prostymi zapinkami.

Większość zachowanych kart ksiąg została poddana zabiegom konserwatorskim. W przypadku Biblii z 1726 i 1756 prace przeprowadzono bez rozpruwania bloku. W najbardziej zniszczonej Biblii z 1650 roku konieczne okazało się rozprucie (częściowo uszkodzonego) szycia. Każdą z ponad tysiąca stron poddano zabiegom konserwatorskim polegającym na wzmocnieniu struktury, uzupełnieniu ubytków w papierze i prostowaniu.  Po zakończeniu tego etapu prac karty zostały ponownie ułożone w składki i zszyte (odtworzono oryginalny sposób szycia). Dla każdej Biblii uszyto ręcznie kapitałki odtwarzając oryginalny wygląd na podstawie zachowanych fragmentów.

W przypadku Biblii z 1726 roku, gdzie nie zachowała się strona tytułowa wykonano kopię,  na postawie innych zachowanych kompletnych egzemplarzy z tego samego wydania. W znajdującej się w najgorszym stanie zachowania Biblii z 1650 roku, gdzie brakowało nie tylko oprawy, ale również pierwszych składek zdecydowano się na zaznaczenie niekompletności  poprzez dodanie pustej składki i kopii strony tytułowej , uzyskanej z Badeńskiej Biblioteki Krajowej w Karlsruhe/Niemcy.

Prace konserwatorskie starodruków przeprowadzono przy finansowym wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

img_2581 img_2582 img_2585 img_2588 img_2596 img_2602 img_2611 img_2615 img_2617 img_2623 img_2625