30 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pasymiu odbyło się spotkanie dla mieszkańców, dotyczące projektu „Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu”. Pasymska nekropolia, pochodząca z XVIII wieku, która przez lata była dewastowana i nieremontowana stała się obiektem zainteresowania Stowarzyszenia Jantar i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Przy współpracy z Regionalną Pracownią Digitalizacji możliwe było zrealizowanie w ostatnim tygodniu sierpnia projektu, podczas którego odbyły się warsztaty terenowe, połączone z dokumentowaniem aktualnego stanu cmentarza oraz warsztaty plastyczno – fotograficzne dla dzieci i młodzieży.

W czwartkowym spotkaniu udział wzięli wolontariusze uczestniczący w realizacji projektu– studenci kierunków związanych z historią sztuki i ochroną dóbr kultury, którzy podsumowali efekty swoich prac. Ciekawym punktem spotkania było także przedstawienie historii miasta przez p. Arkadiusza Młyńczaka. Mieszkańcy miasta uczestniczący w prelekcji poznali dzięki temu wiele informacji i historii, które były im mało znane lub nieznane.

Zebrana w trakcie trwania projektu dokumentacja fotograficzna zostanie udostępniona mieszkańcom w formie wystawy, której otwarcie odbędzie się 14 września 2018 roku o godzinie 14 na Rynku w Pasymiu. W tym samym dniu odbędą się dwa wykłady dla uczniów szkół dotyczące dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie to wpisuje się w tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa oraz w tegoroczny Tydzień Cittaslow, a sama wystawa dostępna będzie dla zwiedzających przez dwa tygodnie. Informacje dotyczące historii miasta i cmentarza przy ul. Kościuszki mają na celu upowszechniać wiedzę o wartości dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców Pasymia oraz wykorzystane zostaną w przyszłości do opracowania materiałów promocyjnych miasta.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.