3 kwietnia 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Południowa Warmia” o dofinansowanie projektu pod nazwą „Od przędzy do tkaniny”. Projekt został napisany w oparciu o dziedzictwo kulturowe jakim niewątpliwie jest w naszym regionie życie i twórczość Barbary Hulanickiej. Realizacja projektu rozpocznie się 6 kwietnia 2019 r o godz. 11.00 spotkaniem z autorką książki „Hulajnitka” p. Heleną Piotrowską, która przybliży nam postać artystki i wycieczką do Galerii Sztuki-Synagoga im. B Hulanickiej i Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Następnie odbędą się warsztaty tkackie, na których uczestnicy zaprojektują motywy do wyplatania w oparciu o cechy regionalne – kolorystykę, ornamentykę i pejzaż, charakterystyczne dla miejsca, w którym żyją z uwzględnieniem elementów z tkanin mazurskich. Nauczą się od podstaw techniki tkania: naciągania osnowy i snucia wątku i wykonają własny gobelin lub kilim. Warsztaty poprowadzi certyfikowana tkaczka Beata Jankowska współzałożycielka przedsiębiorstwa społecznego „Mazurskie Tkaniny”, przywracająca tradycje tkackie Mazur będące jeszcze pokolenie wstecz jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki naszych terenów. Dopełnieniem działań projektowych będzie wystawa tkanin Barbary Hulanickiej w Miejskim Ośrodku Kultury w Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu. Projekt nawiązuje do tegorocznych 27 Europejskich Dni Dziedzictwa, których hasłem przewodnim będzie „POLSKI SPLOT”.