Nasze warsztaty powoli zbliżają się ku końcowi. Niebawem przygotujemy wystawę, która będzie zwieńczeniem 3 miesięcy pracy utalentowanych pań.
Projekt „Od przędzy do tkaniny” dofinansowany został przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia” w ramach operacji „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.