Miejski Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim za uczestnictwo w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pasymiu. Szczególne podziękowania kierujemy dla wszystkich darczyńców oraz instytucji, które współuczestniczyły w przygotowaniach – Burmistrzowi Miasta Pasym, p. Cezaremu Łachmańskiemu oraz p. Romualdowi Małkiewiczowi za poprowadzenie licytacji, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu, Szkole Podstawowej w Pasymiu, Przedszkolu w Pasymiu, Szkole Podstawowej w Gromie, Szkole Podstawowej w Tylkowie i Harcerzom z Tylkowa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasymiu. Dzięki wspólnej pracy udało się po raz kolejny pobić nasz rekord – zebrane zostało 20 002,86 zł.

 

Finał